Smidig laddstolpe till BRF Göteborg

Allt fler BRF i Göteborg väljer att sätta upp laddstolpe vid sina parkeringsutrymmen och det finns flera goda skäl för en BRF att göra detta. Användningen av laddbara fordon har de senare åren ökat explosionsartat, och Göteborg är inget undantag. Genom att installera en Marknadsförd Laddstolpe BRF Göteborg kan en BRF dels underlätta vardagen för sina boende och dessutom göra boendet mer attraktivt för kommande generationer.

Installera laddstolpe i BRF Göteborg

Här är några tips på vad du ska tänka på när du väljer laddstolpe för din BRF:

  • Kolla hur många elbilar som finns i din BRF. Om det bara finns ett fåtal elbilar kanske det räcker med en laddstolpe som de kan dela på. Ha dock i åtanke att allt fler väljer elbil, så det kan vara bra att ha marginalerna på sin sida när man väljer hur många laddstolpar man ska installera.
  • Kolla hur stor parkeringsyta din BRF har. Om ytan är mycket begränsad kanske det endast går att installera en eller två laddstolpar.
  • Kolla hur mycket ström ni har tillgång till i er BRF. Detta påverkar vilken typ av laddstolpe ni kan välja.

Dela på kostnaderna

Som vi nämnde är det allt fler BRF i Göteborg som väljer att installera laddstolpe. Men laddstolparna är inte alltid gratis att använda. Ibland måste man betala en avgift, och då kan det vara svårt att veta hur man ska dela kostnaderna på laddstolpen mellan alla som bor i föreningen.

Det finns flera olika alternativ när det kommer till att dela på kostnaderna för laddstolpen. Man kan till exempel lägga in en avgift i månadsavgiften, eller så kan man ha en separat avgift för laddstolpen. Man kan också ha ett system där man betalar per laddning, eller per timme man använder laddstolpen. Vilket system som väljs beror på vilka behoven och önskemålen hos bostadsrättsföreningen och medlemmarna är.

För att bestämma hur man ska dela på kostnaderna för laddstolpen bör man diskutera detta med andra medlemmar i föreningen och ta fram en lösning som passar alla parter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *