Förbjud fyrverkerier

Förbjud den fria användningen
av fyrverkerier och pyroteknik
för privatpersoner.
Stoppa den idag tillåtna försäljningen
av fyrverkerier och pyroteknik
till privatpersoner.

Fyrverkerier ska skötas av stat, kommun,
föreningar eller klubbar.
Dessa kan anordna fyrverkerier, med fastställda
start och stopp tider på särskilt utvalsa platser.

Alla får då möjligheten att uppleva fyrverkerierna, samtidigt skulle riskerna att någon kommer till skada, bli traumatiserad, uppleva ångest eller andra obehag,
bli mycket mindre.

Fyrverkerierna och smällandet skrämmer, stör och skapar ångest hos många djur, både tama och vilda, småbarn, människor med krigsupplevelser och äldre.
Fyrverkerierna innehåller många miljöfarliga ämnen som sprids i naturen.
Varje år skadas inte bara omkring 200 personer så allvarligt att de måste uppsöka en akutmottagning, utan också egendom för miljonbelopp.
Majoriteten av svenska folket är emot det fria användandet av fyrverkerier,
enligt flera opinionsundersökningar.

Opinionsundersökningar som borde underlätta för politikerna att våga verka för ett försäljnings stopp och ett användande förbud.
Ett flertal länder i Europa har redan idag hinder, regler och förbud.

Brandförsvaret, polisen, sjukvården, djurskyddsföreningar, Svenska Kennelklubben,
är emot ett fritt hanterande av fyrverkerier.

Nyår är idag den helg då det säljs och används fyrverkerier som mest, samtidigt som
alkoholförsäljningen är den högsta på året. Denna kombination gör att många inte lever
upp till det regelverk som gäller för användning av fyrverkerier.
Fyrverkerierna används lång tid före och efter nyår. Ofta i veckor.